Standaryzacja danych

Ujednolicaj zapis danych. Usuwaj literówki w adresach, imionach oraz nazwiskach, a następnie waliduj dane kontaktowe (adresy mail, numery telefonów).

Więcej

Geokodowanie

Przypisz współrzędne geograficzne do adresów.

Więcej

Wzbogacanie danych adresowych

Przypisz dodatkowe informacje do adresów, np. liczbę mieszkańców budynku.

Więcej

Autouzupełnianie

Podnieś UX swojej strony www poprzez zastosowanie podpowiedzi w formularzach adresowych.

Więcej

Wyznaczanie tras

Wyznacz odległości po drogach pomiędzy dwoma punktami.

Więcej