Czym jest geokodowanie z AlgoMaps?

Geokodowanie to ustalanie współrzędnych geograficznych (długość i szerokość geograficzna) na podstawie danych adresowych.

Funkcja geokodowania pozwala przekształcić bazę danych zawierającą adresy na przestrzenną bazę danych, czyli bazę wzbogaconą o współrzędne geograficzne. Położenie zdefiniowane w ten sposób jest niezbędne do wizualizacji danych na mapie, obliczenia potencjału lokalizacji, dołączenia danych o najbliższym otoczeniu adresu czy wyznaczania odległości pomiędzy adresami.

Korzyści dla Twojego biznesu

  • Zdobędziesz wiedzę o przestrzennym wymiarze funkcjonowania Twojego biznesu,
  • Zoptymalizujesz bieżące działania operacyjne z uwzględnieniem lokalizacji Twojej sieci dystrybucji, klientów i placówek konkurencji,
  • Przeanalizujesz sprzedaż wg kryterium geograficznego,
  • Uzupełnisz modele ML o dane przestrzenne posiadające dużą moc predykcyjną.

location_intelligence_geokodowanie

Przykład geokodowania z wykorzystaniem AlgoMaps.

Geokodowanie z AlgoMaps i jego funkcjonalności dokładnie opisaliśmy na naszym blogu.

Funkcja geokodowania jest dostępna w aplikacji webowej oraz przez API / WebService. 1000 wysłanych rekordów dostajesz od nas gratis!