Czym jest standaryzacja danych z AlgoMaps?

Standaryzacja danych polega na poprawieniu błędów w danych poprzez wykonanie na nich szeregu przetworzeń związanych m.in. z poprawą literówek, uzupełnieniem braków danych czy ujednoliceniem sposobu zapisu danych w bazie.

Sprawdź demo standaryzacji danych

SPRAWDZAM

W szczególności standaryzacja realizowana jest przez następujące procesy:

  • ujednolicenie zapisu danych adresowych – AlgoMaps zawsze zwróci wyniki w tej samej postaci, zgodnej z dobrymi praktykami w zakresie przechowywania adresów w bazach danych,
  • usunięcie błędów w zapisie nazw ulic i miejscowości – zwrócone zostaną wystandaryzowane wartości nazw ulic i miejscowości wg rejestru TERYT,
  • dopisanie brakujących elementów adresu – dopisanie np. brakującego kodu pocztowego,
  • aktualizacja kodów pocztowych, nazw ulic i miejscowości – w przypadku starszych baz danych informacje te zostaną zaktualizowane,
  • weryfikacja istnienia/poprawności adresu – AlgoMaps w swoich bazach referencyjnych gromadzi niemal wszystkie adresy w Polsce, które wykorzystywane są do zwrócenia informacji o istnieniu i poprawności adresu.

Standaryzacja danych a deduplikacja danych z AlgoMaps

Deduplikacja to proces wskazujący rekordy w bazie danych, których podobieństwo cech wskazuje na opisywanie tej samej osoby/firmy. Skuteczna deduplikacja eliminuje powtarzające się rekordu.

W AlgoMaps proces deduplikacji składa się z dwóch zasadniczych etapów – standaryzacji danych adresowych i wskazania duplikatów. Efektem deduplikacji jest tzw. „golden record”, czyli najlepszy możliwy zestaw cech opisujących np. klienta.

Korzyści dla Twojego biznesu:

  • Poprawisz jakości danych w systemach CRM i bazach danych – Twoje dane będą aktualne, kompletne i wiarygodne,
  • Wystandaryzowane dane adresowe klientów, pozwolą na automatyzację procesów operacyjnych, bez konieczności manualnego przetwarzania danych,
  • Zaoszczędzisz czas i środki potrzebne na ujednolicanie danych przed każdym ich użyciem.

Dowiedz się więcej na temat standaryzacji na naszym blogu!

Funkcja standaryzacji jest dostępna w aplikacji webowej oraz przez API / WebService. 1000 wysłanych rekordów dostajesz od nas gratis! Sprawdź: