AlgoMaps wzbogaca dane adresowe o cechy danej lokalizacji lub jej najbliższego otoczenia.

Zestaw cech możliwych do dopisania jest bardzo szeroki i wynosi ok. 250!

Wzbogacanie danych adresowych z AlgoMaps oznacza uzupełnienie informacji o każdym adresie w Polsce:

  • Dodatkowe dane lokalizacyjne i identyfikujące – nazwy gmin, powiatów, województw, obwodów spisowych i rejonów statystycznych wraz z identyfikatorami TERYT,
  • Dane dotyczące budynku – rodzaj budynku, liczba mieszkań, liczba firm zarejestrowanych w budynku, liczba mieszkańców wg rejestru TERYT, liczba osób zameldowanych wg rejestru PESEL,
  • Dane o strukturze demograficznej mieszkańców budynku – liczba osób zameldowanych w podziale na płeć i 5-cio letnie grupy wiekowe,
  • Dane o otoczeniu budynku – liczba punktów zainteresowania (sklepów, park, szkoła itd.), liczba i powierzchnia budynków różnych rodzajów (mieszkalne, usługowe, przemysłowe itd.), liczba i powierzchnia różnego rodzaju typów terenu (lasów, terenów przemysłowych, terenów mieszkaniowych itd.) w odległości 1 km od budynku.

Wykorzystanie powyższych danych umożliwia wykonywanie analiz przestrzennych z zastosowaniem technologii Location Intelligence.

Ponadto mogą one uzupełniać dotychczas funkcjonujące modele ML znacząco zwiększając ich moc predykcyjną oraz ułatwiając podejmowanie decyzji biznesowych. Wzbogacanie danych adresowych i korzyści z niego płynące opisaliśmy na naszym blogu.

Funkcja wzbogacania jest dostępna w aplikacji webowej oraz przez API / WebService. 1000 wysłanych rekordów dostajesz od nas gratis! Sprawdź: